1. Home
  2. Docs
  3. Bắt đầu
  4. Đăng nhập wesbite

Đăng nhập wesbite

Để có thể truy cập vào hệ thống quản trị cần có thông tin TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP (USERNAME) và MẬT KHẨU (PASSWORD). Thông tin này sẽ được cung cấp bởi đơn thiết kế website cho bạn hoặc đơn vị quản trị.

Truy cập vào phần quản trị của website theo một trong các đường dẫn sau:

  • yourdomain.com/wp-admin
  • www.yourdomain.com/admin
  • www.yourdomain.com/login
  • www.yourdomain.com/wp-login.php

Ví dụ: Bạn đang có tên miền là aothungiare.com thì thực hiện nhập vào trình duyệt website của bạn trên khung trình duyệt là aothungiare.com/admin chẳng hạn

Đăng nhập quản trị website
Đăng nhập quản trị website

Nếu mật khẩu dài và nhiều ký tự lạ chúng tôi khuyên nên để nguyên, điều này sẽ giúp bảo vệ website an toàn về các vấn đề bảo mật.

Nếu bạn đã thử các URL đăng nhập vào hệ thống như ở trên mà vẫn không đăng nhập vào được thì cần liên hệ với bộ phận quản trị website của bạn, lý do là bộ phận quản trị đã thay đổi đường dẫn đăng nhập vào hệ thống.

How can we help?