1. Home
  2. Docs
  3. Bắt đầu
  4. Quản lý media

Quản lý media

Để xem lại tất cả hình ảnh đã được đăng tải lên website, bạn có thể xem tại mục Media của website

Giao diện xem tất cả hình ảnh đã tải lên website
Giao diện xem tất cả hình ảnh đã tải lên website

Tuy nhiên đối với phần này người dùng sẽ ít vào. Thay vào đó khi bạn đăng một hình ảnh thì tự động nó sẽ đưa đến phần giao diện tải ảnh mới nếu hình đó chưa có trên Website

Thêm một ảnh mới lên website
Thêm một ảnh mới lên website

Chọn vào Tab Tải file sau đó chọn tập tin để đăng lên website.

Sau khi đăng hình lên thì cần nhập các thông tin mô tả đầy đủ cho hình ảnh để giúp cho hình ảnh của bạn được tối ưu với công cụ tìm kiếm hơn.

Nhập đầy đủ mô tả và chú thích cho ảnh
Nhập đầy đủ mô tả và chú thích cho ảnh

Sau bấm và thiét lập là hình ảnh sẽ được chèn ra ngoài bài viết.

How can we help?