Địa chỉ: 40/4 Đường Số 8, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, Việt Nam