1. Home
  2. Docs
  3. Quản lý sản phẩm
  4. Danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Để quản lý các danh mục của sản phẩm, thì chọn vào phần danh mục sản phẩm như hình ảnh và thực hiện thêm mới hoặc chỉnh sửa lại danh mục sản phẩm

Nên hạn chế việc chỉnh sửa lại danh mục sản phẩm, mà hãy làm danh mục đúng ngay từ đầu. Việc chỉnh sửa lại danh mục sẽ làm thay đổi URL của sản phẩm, nếu không chuyển hướng các url cũ qua url mới sẽ có thể ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm.

Quản lý danh mục sản phẩm
Quản lý danh mục sản phẩm

Vùng số 1: Là nới để thêm mới danh mục sản phẩm

Tên: Tên của danh mục sản phẩm, tên danh mục nên chọn cho tối ưu với công cụ tìm kiếm và ngắn gọn

Đường dẫn: là URL hiển thị khi chọn vào danh mục bên ngoài Website. Nếu ở lần đầu thêm mới danh mục thì url sẽ tự chọn theo tên danh mục của bạn.

Danh mục cha: Nếu một danh mục bạn thêm vào có cấp nhỏ phần danh mục đã có và nó cùng nội dung thì bạn chọn một danh mục cha

Ví dụ: Bạn có danh mục là Xe ô tô, trong xe ô tô sẽ phân ra các phân khúc xe khác nhau như xe 4 chỗ, xe 7 chỗ, xe 16 chỗ,… thì khi thêm danh mục xe 4 chỗ hay xe 7 chỗ thì tại danh mục cha bạn nên chọn xe ô tô

Danh mục con và cha
Danh mục con cấp 1 sẽ hiển thị 1 gạch nếu 2 gạch sẽ là cấp 2

Nhấn thêm danh mục mới khi đã nhập xong các phần cho danh mục

Chỉnh sửa lại danh mục hoặc xoá

Để thực hiển chỉnh sửa lại một danh mục sản phẩm hoặc xoá sản phẩm thì chọn vào tên danh mục đó để chỉnh sửa hoặc xoá như hình hướng dẫn bên dưới

Chỉnh sửa và xoá danh mục
Chỉnh sửa và xoá danh mục

Sau khi chọn vào danh mục muốn chỉnh sửa bạn sẽ đến phần chỉnh sửa bên trong. Mục khoanh tròn đỏ là số bài sản phẩm đang có trong danh mục này. Khi chỉnh lại nhớ chỉnh lại bài viết này nếu nó không đúng.

giao diện chỉnh sửa danh mục
giao diện chỉnh sửa danh mục

Tại đây thực hiện chỉnh sửa lại tên danh mục và đường dẫn cho danh mục

Ghi chi: Danh mục là khong dấu như mặc định hiển thị trên hình

Chú ý việc chỉnh sửa tên danh mục sẽ chỉnh sửa lại đường dẫn. Nên hạn chế việc chỉnh sửa, nếu có chỉnh sửa thì nên chuyển hướng đường dẫn cũ sang đường dẫn mới.

How can we help?