1. Home
  2. Docs
  3. Quản lý sản phẩm
  4. Cập nhật và xoá sản phẩm

Cập nhật và xoá sản phẩm

Việc cập nhập và xoá sản phẩm sẽ được thực hiện ngay tại giao diện quản lý của sản phẩm. Nếu muốn cập nhật thì chọn và bài viết và cập nhật lại nội dung theo ý muốn.

Chỉnh sửa và xoá sản phẩm
Chỉnh sửa và xoá sản phẩm

Nếu muốn xoá nhiều bài thì tích chọn và ô checkbox như hình bên trên và chọn hành động là xoá là sẽ xoá cùng lúc nhiều sản phẩm.

How can we help?