1. Home
  2. Docs
  3. Quản lý sản phẩm

Quản lý sản phẩm

Thực hiện quản lý tất cả các sản phẩm trên website của bạn. Có thể thực hiện thêm mới, chỉnh sửa, xoá bỏ các sản phẩm cũ,…

Phần giao diện quản lý sản phẩm
Phần giao diện quản lý sản phẩm

Các chức năng trong phần quản lý sản phẩm

1/Thêm mới: Thực hiện thêm mới sản phẩm, chọn vào để đi đến giao diện thêm mới sản phẩm

2/ Danh mục: Quản lý danh mục sản phẩm, có thể hiểu là các nhóm danh mục sản phẩm khác nhau của toàn bộ website của bạn.

Ví dụ: Bạn kinh doanh sản phẩm quần áo thì có thể chia: Quần áo nam, quần áo nữ, quần áo trẻ em, áo khoác nam, áo khoác nữ,…

3/ Từ khoá: Là quản lý các tag từ khoá của tất cả sản phẩm trong website. Nó tương tự như Tags trong phần bài viết. Thông thường nếu website doanh nghiệp nhỏ thì bỏ qua phần này

4/ Các thuộc tính: Phần quản lý các thuộc tính cho sản phẩm. Nếu sản phẩm doanh nghiệp của bạn có đa dạng biến thể và thuộc tính khác nhau thì cần thêm phần này. Còn nếu chỉ là một sản phẩm dịch vụ bình thường thì có thể bỏ qua nhé

Ví dụ: Đối với quần áo, một sản phẩm áo khoác nam vải jean. Khi hiển thị ngoài sản phẩm sẽ có nhiều thuộc tính khác nhau là về size, màu, giá cả. Cho nên cần quản lý thuộc tính để người dùng nếu chọn vào một màu thì nó sẽ hiển thị hình ảnh, giá thành theo thuộc tính đã chọn đó

Articles

How can we help?