1. Home
  2. Docs
  3. Quản lý bài viết

Quản lý bài viết

Tổng hợp các thông tin về hướng dẫn quản lý bài viết trên trang như bài giới thiệu, bài quảng cáo, blog,…

Thực hiện chọn vào mục Bài viết tại thanh giao diện bên trái. Tại mục bài viết sẽ gồm 3 phần chính

Phần 1: Các mục quản lý của bài viết

Phần 2: Nút chọn THÊM MỚI BÀI VIẾT nhanh nhất

Phần 3: Mục quản lý xem tất cả bài viết như các bài viết đã đăng, bài viết đã xoá, bài viết nháp.

Phần giao diện quản lý bài viết

Tại mục 1 sẽ có các chức năng người dùng cần biết

Tất cả bài viết: Trang tổng quan xem tất cả bài viết có trên website của bạn

Viết bài mới: Chọn để đến giao diện thêm mới bài viết. Xem chi tiết hướng dẫn thêm bài viết mới

Chuyên mục: Xem toàn bộ các danh mục của website, có thể hiểu là một chủ đề để khi viết bài bạn chọn để hiển thị các bài viết cùng một danh mục. Ví dụ là danh mục Blog, Tin Tức, v.v

Thẻ: Phần thẻ Tags trong mỗi bài viết. Mục này người dùng có thể không cần quan tâm đến

Articles

How can we help?