1. Home
  2. Docs
  3. Quản lý bài viết
  4. Cập nhật và xoá bài viết

Cập nhật và xoá bài viết

Để thực hiện cập nhật hoặc xoá bài viết, người dùng chỉ cần vào phần giao diện quản lý bài viết và chọn bài viết muốn cập nhật hoặc xoá là được.

Đối với các bài viết sau khi xoá nó sẽ được chuyển vào phần thùng rác, người dùng có thể khôi phục lại nếu có lỡ xoá nhầm.

Giao diện quản lý bài viết để xem chỉnh sửa
Giao diện quản lý bài viết để xem chỉnh sửa

Nếu muốn xoá nhiều bài viết cùng thì chọn nhiều bài bằng cách chọn vào các nút ở vùng khoanh đỏ số 1 và chọn hành động ở vùng khoanh đỏ số 2 như hình hướng dẫn bên dưới.

hướng dẫn xoá nhiều bài viết trong wordpress

How can we help?