1. Home
  2. Docs
  3. Quản lý bài viết
  4. Chỉnh sửa bài viết

Chỉnh sửa bài viết

Để thực hiện việc chỉnh sửa bài viết cũ thì tại phần bài viết, chọn vào chỉnh sửa hoặc chọn vào bài viết để vào phần nội dung đã viết. Xem hình bên dưới

Giao diện quản lý bài viết để xem chỉnh sửa
Giao diện quản lý bài viết để xem chỉnh sửa

Tại vùng nội dung bên trong, bạn thực hiển chỉnh lại nội dung mình mong muốn và nhấn vào cập nhật để lưu lại bài viết

Chỉnh sửa lại bài viết trong wordpress

Các lưu ý cực kì quan trọng khi chỉnh sửa bài viết

Bài viết khi thực hiện chỉnh sửa cần hạn chế việc thay đổi URL của bài viết. Nếu có thay đổi để tối ưu lại từ khoá tìm kiếm thì cần chuyển hướng từ URL cũ sang URL mới để hạn chế việc ảnh thưởng về thứ hạn của bài viết trước đó (nếu có)

How can we help?