1. Home
  2. Docs
  3. Bắt đầu
  4. Tổng quan giao diện

Tổng quan giao diện

Sau khi đã đăng nhập vào được hệ thống, người dùng sẽ thấy giao diện cơ bản bao gồm các mục sau:

Giao diện admin tổng quan website wordpress

Trang bản tin: Thường là trang tổng hiển thị một số thông tin cơ bản, người dùng có thể bỏ qua mục này

Bài viết: Tổng hợp phần quản lý toàn bộ các bài viết của website, tại đây bạn có thể thêm bài viết mới, sửa lại bài viết cũ, xoá bài viết. Đây là phần quan trọng vì mọi bài viết sẽ được cập nhật thường xuyên tại mục này. Hãy xem phần hướng dẫn quản lý bài viết.

Trang: Phần thông tin liên quan đến các giao diện của trang. Đối với phần này thông thường người dùng không nên chỉnh sửa vì sẽ có thể làm lỗi giao diện website. Để tránh lỗi thì các quản trị viên thường sẽ phân quyền cho tài khoản viết bài và quản lý bài viết không truy cập được hoặc sẽ không thấy hiển thị.

Phản hồi: Thông tin quản lý các bình luận của bài viết nếu người dùng xem và có bình luận trên đó. (Phần này thường sẽ có các bình luận spam khá nhiều nếu quản trị viên không biết cài đặt chặn phần spam này, người dùng thường không cần quan tâm đến vấn đề này.

Sản phẩm: Thực hiện quản lý sản phẩm, nếu bạn có các sản phẩm đa dạng hiển thị để người dùng xem và mua thì toàn bộ sẽ được quản lý tại đây. Xem chi tiết quản lý sản phẩm

Cài đặt: Phần thông tin liên quan đến cài đặt website và tài khoản đăng nhập. Tuy nhiên phần này sẽ ảnh hưởng đến cấu trúc website người dùng không nay thay đổi đặc biết website có thực hiện việc SEO top google, bing.

Các mục khác: Thường là các mục liên quan đến website, phần lớn nếu tài khoản chỉ để viết bài và cập nhật sản phẩm thì quản trị viên sẽ ẩn đi tính năng này để người dùng không kích nhầm gây lỗi cho website.

 

How can we help?